Doraemon tập dài: Nobita và Chuyến phiêu lưu vào xứ Quỷ Nobita’s Great Adventure into the Underworld

Đang tải video...
  • FULL
  • Doraemon truyện dại: Nobita và Chuyến phiêu lưu vào xứ Quỷ Nobita’s Great Adventure into the Underworld

    Nobita yêu cầu Doraemon chiếc hộp Moshimo và mong muốn thế giới trở thành nơi có thể sử dụng phép thuật. Witchcraft thay thế khoa học và công nghệ và mọi người đều sử dụng nó vào cuộc sống hàng ngày của họ.

    ⚡ Đề xuất cho bạn